Hotline: 0903 019 001

 
 
 
 

Hotline: 0903 019 001

 
 
 
 

BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI

QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG

KHẢO SÁT, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG :

(Khuyến nghị chủ đầu tư thuê đơn vị chuyên mô lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho công trình.)

 1. Tiếp xúc chủ đầu tư, nhận hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
 2. Khảo sát hiện trạng khu đất dự kiến xây dựng.
 3. Xác định hình thức giao thầu : vật tư phần thô và nhân công tòan bộ công trình, vật tư phần thô, một phần vật tư hòan thiện và nhân công tòan bộ công trình hoặc chìa khóa trao tay.
 4. Lập báo giá nhận thầu đính kèm : bảng chiết tính giá trị xây lắp, bảng chủng lọai vật tư cugn cấp cho công trình, đơn giá các công tác riêng lẻ phục vụ phát sinh tăng, giảm nếu có.
 5. Sau khi chủ đầu tư chấp thuận báo giá nhận thầu, sọan thảo hợp đồng trình chủ đầu tư.
 6. Tư vấn, chỉnh sửa hợp đồng đến khi chủ đầu tư chấp thuận.
 7. Ký kết hợp đồng. Tạm ứng theo điều khỏan tạm ứng của hợp đồng
   
 8. TRIỂN KHAI THI CÔNG :

 • Cung cấp mẫu vật tư theo hợp đồng cho chủ đầu tư phê duyệt trước khi sử dụng cho công trình.
 • Triển khai thi công theo “ Quy trình nghiệm thu kỹ thuật công trình “ của công ty.

NGHIỆM THU, BÀN GIAO :

 • Tổ chức nghiệm thu với chủ đầu tư các công tác theo hợp đồng trong suốt quá trình thi công, thông thường như sau :
  • Coppha, cốt thép trước khi đổ bê tông.
  • Xây tường trước khi tô tường.
  • Lợp mái, trần giả.
  • Ốp tường, lát nền, sơn nước..
  • Lắp đặt thiết bị, đường ống cấp điện, cấp thóat nước..
 • Trường hợp hợp đồng giao thầu vật tư phần thô hoặc một phần vật tư hòan thiện : nhà thầu sẽ tiến hành tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình sau khi thực hiện các công tác được giao theo hợp đồng để chủ đầu tư tiếp tục giao cho các nhà thầu khác thực hiện các phần việc hòan thiện còn lại.
 • Trường hợp hợp đồng thi công chìa khóa trao tay : nhà thầu sẽ tở chức nghiệm thu bàn giao công trình sau khi hòan tất tòan bộ theo hợp đồng.
 1. THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN, PHÁT SINH HỢP ĐỒNG :
 • Thanh toán, tạm ứng được thực hiện theo điều khỏan hợp đồng.
 • Quyết tóan giá trị hợp đồng dựa vào phát sinh nếu có.
 • Trong quá trình thi công, trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thay đổi chủng lọai vật tư hoặc thay đổi thiết kế thì được gọi phát sinh thay đổi hợp đồng.
 • Tùy trường hợp cụ thể, dựa vào khối lượng thực tế đã thi công, hồ sơ thiết kế, hợp đồng, nhà thầu sẽ xác định giá trị phát sinh.
 • Giá trị phát sinh ( tăng hay giảm ) được xác định bằng khối lượng phát sinh x đơngiá công tác riêng lẻ đính kèm theo hợp đồng. Biên bản xác nhận giá trị phát sinh được chủ đầu tư xác nhận trước khi thực hiện thay đổi.
 • Giá trị phát sinh sẽ được thanh tóan khi tiến hành quyết tóan công trình.

Liên Hệ Nhân Viên Tư Vấn